מהווי המועדון

 
                       
                                                                                       
 

יום הספורט העממי הבינלאומי 27/10/10 אשקלון      

 

משחקי הפועל הבינלאומיים אשקלון מאי 2010

 
Comments