מקיף עירוני א

ההישגים הספורטיביים בעשור האחרון-מקיף א' אשקלון

 

2010-מקום ראשון-בטניס שולחן במחוז דרום-ט' בנים.

         מקום ראשון-בטניס שולחן במחוז דרום-ט' בנות.

         מקום ראשון-בטניס שולחן  במחוז דרום ז'-ח' בנים.

         מקום שני-בטניס שולחן במחוז דרום –ז'-ח' בנות.

         מקום ראשון באתלטיקה במחוז דרום-ז'-ח' בנים.

         מקום שני באתלטיקה במחוז דרום –ז'-ח' בנות.

         מקום שני-באתלטיקה במחוז דרום-ט' בנים.

         מקום שלישי-באתלטיקה במחוז דרום-ט' בנות.

         מקום ראשון-נבחרת הבנות בכדורסל ז'-ח' עירוני

 

2009-מקום ראשון-אליפות מחוז דרום באתלטיקה ז'-ח' בנות.

         מקום ראשון-אליפות מחוז דרום בטניס שולחן ז'-ח' בנים.

 

2008-מקום ראשון- בטניס שולחן מחוז דרום-ז'-ח' בנות.

 

2007-צוות חנ"ג נבחר לצוות מצטיין ארצי מטעם משרד החינוך.

         מקום ראשון-אליפות אשקלון בכדורסל ע"ש אלעד ולנשטיין.

         מקום ראשון-אליפות אשקלון בכדורסל ז'-ח' בנים.

 

2006-צוות חנ"ג מקיף א' זכה כצוות מצטיין במחוז דרום מטעם משרד החינוך.

         מקום ראשון-אליפות מחוז דרום בכדורסל י'-יב' בנים מטעם משרד החינוך.

         מקום ראשון-אליפות מחוז דרום בטניס שולחן – ז'-ח' בנים.

         מקום ראשון-אליפות אשקלון בכדורסל ז'-ח' בנים.

 

         מקום ראשון-אליפות אשקלון בכדורסל י'-יב' בנים ע"ש אלעד ולנשטיין.

 

2005-מקום ראשון-אליפות מחוז דרום באתלטיקה –ז'-ח' בנים.

 

2004-מקום ראשון-אליפות אשקלון בכדורסל ע"ש אלעד ולנשטיין.

 

2003-המורה יואב עמרם נבחר למורה מצטיין במחוז דרום[מטעם משרד החינוך].

 

2002-המורה יואב עמרם נבחר כרכז מצטיין במחוז דרום[התאחדות הספורט לבתי הספר]

 

2001-מקום ראשון-אליפות מחוז דרום באתלטיקה –ז'-ח' בנים.

         מקום ראשון ארצי באתלטיקה קלה ז'-ח' בנים.

 

2000-מקום ראשון-אליפות מחוז דרום באתלטיקה ט' בנות.

         מקום ראשון-אליפות מחוז דרום באתלטיקה –ט' בנים.

 

במשך השנים העפלנו כל שנה לגמר הארצי באתלטיקה קלה והובלנו בתחום זה במחוז דרום.

אך כפי שציינתי קודם-להלן הישגי העשור האחרון בלבד בספורט-מקיף א' אשקלון.

 

לפני כ -17 שנה זכינו במקום הראשון במחוז באתלטיקה קלה ואף זכינו בפרס ארצי-"מועדון הספורט הבית ספרי המצטיין לשנה"ל תשנ"ה".

Comments