חברי הוועד המנהל

שירלי דראי לאסט חברת וועד מנהל
אוריאל בר יוסף חבר וועד מנהל
זוהר גיא חבר וועד מנהל 
יוטון ירמייב חבר וועד מנהל
בראל יוסי חבר יו"ר וועד מנהל  מורשה חתימה