מחזיק תיק הספורט בעיריית אשקלון הצהרות והישגים

 
 השנים משוערות
 שם    תמונה  הישגים .מקום זה להצהרות אישיות של האישיות אנו מצידנו נוסיף את דעתנו. מה חותמם אותו השאירו על הספורט באשקלון.
 2008-2012  איתן קסנטיני  רשימת הצעירים  
 
 2008-2012  אבי קריסי  רשימת הצעירים    
 2008-2012  אורן שני  רשימת הצעירים  
 
 2003-2008 פרוספר וקנין    
 
 1998-2003  יורי זמושצ'יק    
 
 1993-1998  אריה הלשטוק    
 
         
         
         
Comments